Turundus

Meie käsitluses on turundus selline tegevus, millega me suuname kliendi käitumist enda soovitud suunas. Olgu selleks siis toote ostmine, “subscribe” nupu vajutus või mingi uue info talletamine.
Ehk siis igal turundustegevusel on alati konkreetne eesmärk, kes on see konkreetne inimene või inimgrupp, kellega me kõneleme ning mida me temalt ootame.